Historie

hjemmeside2Der var engang i 1992 en lille gruppe på seks kvinder. De sad derhjemme, når deres aktive kærester drog på eventyr. De blev derfor enige om at danne deres egen klub, hvor kvinder kunne mødes, diskutere, lege, gøre vilde ting og blive klogere på sig selv og hinanden.

Klubben fik navnet Optimalia og en ambitiøs formålsparagraf: "Medlemmerne skal gennem fysiske, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter udvide og udforske deres personlige formåen og samtidig udbygge og forstærke det personlige netværk". Grænsen blev sat ved 40 medlemmer.

Lige siden har vi mødtes hver måned til vidt forskellige aktiviteter. Flere har været med helt fra de første år. Gennem tiden har vi været på utallige overlevelsesture, rappellet i buldermørke med hovedet nedad, vadet i vand til livet, manglet mad og søvn og i det hele taget skubbet os selv lidt længere ud, end det sker i hverdagen. Og vi har haft det fantastisk imens - og bagefter!

Måske er vi med tiden rykket lidt i retning af oplevelse i stedet for overlevelse. Men efter 20 år er formålet stadig at flytte egne grænser og blive udfordret i et netværk, som er få forundt, og som vi er stolte af. Optimalia-ånden lever og trives!