Optimalias værdier

high fiveUDFORDRENDE OPLEVELSER
Optimalia-medlemmer er aktive, nysgerrige kvinder, der kan, vil og tør skubbe til egne grænser. Optimalia-medlemmer forventer at gå et skridt videre i alt, hvad vi gør – og vi kan lide det. Vi vil udfordres fysisk, mentalt, hver for sig og sammen. I Optimalia er glæden ved nye oplevelser og jagten på spændende arrangementer med kant det kit, der holder os sammen. Vi går efter mere end det, alle kan få, når vi udvikler og tilrettelægger aktiviteter for hinanden.

ENGAGEMENT
Den enkeltes personlige engagement er fundamentet og forudsætningen for fællesskabet i Optimalia. Foreningen bygger på en accept af, at den enkelte deltager aktivt frem for at modtage passivt. Kun når hver enkelt bidrager til fællesskabet, (for)bliver det værdifuldt for alle. Det gælder både i form af fysisk fremmøde, respekt for rammerne og evnen til at være til stede i nuet.
Optimalia-medlemmer er tolerante og anerkender vores indbyrdes forskellighed. Kun derigennem kan vi skabe rum til begejstring og fremme den enkeltes lyst til at være en del af det fælles hele.

GRUPPEENERGI
Optimalia er et frirum til leg og et forum for personlig berigelse. Men det er synergien i gruppen, der sikrer leg, oplevelse og berigelse for den enkelte. Sammen er vi sejere, stærkere, sjovere, mere tillidsfulde, ambitiøse, grænsesøgende og nysgerrige, end vi er hver for sig. I regi af Optimalia bliver 2+2 som regel mere end 5. Energien, vilje og glæden ved at være sammen i korte, ofte intense perioder, er unik i øjeblikket, men knytter os sammen i en indbyrdes forståelse, som holder længe efter, at vi er gået hver til sit.